// Noutăţi şi presă / Anunţuri / În atenţia acţionarilor “Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Anunţuri

07.06.2017

În atenţia acţionarilor “Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

În atenţia acţionarilor “Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

La data de 26.05.2017 a avut loc Adunarea generală convocată repetat a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. La Adunarea generală a acţionarilor au participat 30 de acţionari care deţin 925 709 de acţiuni, ce constituie 86,91% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot.
În rezultatul examinării chestiunilor de pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărîri:

1. Referitor la chestiunea cu privire la rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2016 au fost aprobate: - darea de seamă a Consiliului Băncii, Rezultatele activităţii economico-financiare ale Băncii în anul 2016, confirmate de Comisia de Cenzori şi firma independentă de audit, şi darea de seamă şi avizul Comisiei de Cenzori a Băncii pentru anul 2016.

2. Referitor la chestiunea cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2016, Adunarea generală a hotărît:
- Suma totală a profitului primit de către Bancă după rezultatele anului 2016 în mărime de 56,1 mln. lei a lăsa nerepartizată;
- A pune în sarcina Consiliului după rezultatele activităţii băncii pentru semestrul I al anului curent să examineze şi să primească hotărîrea cu privire la convocarea Adunării extraordinare a acţionarilor Băncii referitor la chestiunea privind plata dividendelor cu mijloace băneşti (în mărime de 20 lei per acţiune aflată în circulaţie conform listei acţionarilor pentru 10 martie 2017), în prealabil coordonînd chestiunea în cauză cu Banca Naţională a Moldovei.

3. Referitor la chestiunea cu privire la acţiunile de tezaur a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. - a fost aprobat proiectul hotărîrii, acceptat de către Consiliul Băncii, cu privire la înstrăinarea a 132 600 valori mobiliare a Băncii de tezaur, ceea ce constituie 10,08 % din numărul total al valorilor mobiliare plasate de către Bancă, prin cedarea acţiunilor de tezaur către salariaţii Băncii, cu condiţia, ca aceştea să îşi asume obligaţia (răspunderea) de a nu le înstrăina pe parcursul a patru ani din data înregistrării dreptului de proprietate privind valorile mobiliare cedate pe numele lor.

4. Referitor la chestiunea cu privire la încheierea contractului cu societatea de audit pentru îndeplinirea împuternicirilor Comisiei de Cenzori a Băncii pe anul 2017: - au fost aprobate societatea de audit „Grant Thornton Audit” SRL pentru îndeplinirea împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a Băncii şi contractul cu aceasta societate.

5. Referitor la chestiunea cu privire la aprobarea societăţii de audit, pentru efectuarea auditului în anul 2017: - a fost aprobată societatea de audit BDO «Audit & Consulting» SRL pentru efectuarea auditului activităţii Băncii în anul 2017 şi stabilit costul serviciilor.

6. Referitor la chestiunea cu privire la introducerea modificărilor în Statutul Băncii - au fost aprobate modificările şi completările în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

7. Referitor la chestiunea cu privire la alegerea componenţei noi a Consiliului Băncii -  a fost aleasă componenţă nouă a Consiliului Băncii: Voronin Oleg, Blashchuk Iurii, Anglicev Igor, Carabeţchi Ilia, Reiner Muller-Hanke. Dl. Voronin Oleg a fost ales în funcţia de Preşedintele Consiliului Băncii.

8. Referitor la chestiunea cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului Băncii - a fost aprobat cuantumul remunerării membrilor Consiliului şi salariul Preşedintelui Consiliului Băncii, care este angajat în funcţie permanentă.

9. Referitor la chestiunea cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor Băncii - autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii a fost pus în sarcina Societăţii de audit „Grant Thornton Audit” SRL, care îndeplineşte împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori a Băncii.

Cu respect, echipa FinComBank

//Alte noutăţi