// Acţionari / Noutăţi / Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 24.05.2023

Noutăţi

05.06.2023

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 24.05.2023

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 24.05.2023

În atenţia acţionarilor „BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ” S.A.
COMUNICAT INFORMATIV
 
 
La data de 24.05.2023, în incinta Garden Palace Events Restaurant, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 8,  a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor „Banca de Finanţe şi comerţ” S.A., cu prezenţa acţionarilor. La Adunarea generală s-au înregistrat 47 acţionari, care deţin 907 035 acţiuni cu drept de vot, ceea ce constituie 75,73% din numărul total al acţiunilor aflate în circulaţie cu drept de vot.
În rezultatul examinării tuturor subiectelor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor a hotărât:
1. A pune în sarcina notarului prezent la şedinţa Adunării, autentificarea Listei acţionarilor cu dreptul să participe la Adunarea generală a acţionarilor, proceselor-verbale ale Comisiilor de înregistrare şi de numărare a voturilor şi procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 24 mai 2023.
2. Rezultatele activităţii „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2022:
2.1 A aproba Raportul cu privire la activitatea Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2022.
2.2 A lua act de cunoştinţă cu „Rezultatele activităţii economico-financiare ale „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2022, confirmate prin concluzia societăţii de audit”.
3. A repartiza profitul net al Băncii obţinut în anul 2022, în mărime de 131 592 220,28 lei, în următorul mod:
- 35 933 670,00 lei pentru plata dividendelor (în mijloace băneşti) acţionarilor băncii, în mărime de 30 lei pentru o acţiune aflată în circulaţie, în conformitate cu Lista acţionarilor înregistraţi în Registrul Depozitarului Central Unic, întocmită conform situaţiei din 07 aprilie 2023.
- suma în mărime de 95 658 550,28 lei a lăsa sub formă de profit nerepartizat.
A publica Hotărârea cu privire la achitarea dividendelor în termen de 7 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia în publicaţia „Monitorul Oficial” şi a plasa pe pagina WEB a băncii www.fincombank.com.
Data achitării dividendelor se stabileşte din data publicării hotărârii Adunării generale anuale a acţionarilor Băncii privind achitarea dividendelor în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
4. A stabili cuantumul retribuţiei muncii, remunerării membrilor şi compensaţiilor Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru perioada cuprinsă între (2023-2024) ţinerea Adunărilor generale anuale a acţionarilor.
5. A confirma societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activităţii financiare „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2023 şi a stabili cuantumul retribuţiei serviciilor prestate.
6. A aproba modificările şi completările la Statutul „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
7. A aproba modificările şi completările la Regulamentul Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
 
Comitetul de Conducere „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.