// Acţionari / Noutăţi / În atenţia acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., informaţii cu privire la plata dividendelor

Noutăţi

08.07.2021

În atenţia acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., informaţii cu privire la plata dividendelor

În atenţia acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., informaţii cu privire la plata dividendelor

Vă aducem la cunoştinţă că Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.  din 30 iunie 2021 a aprobat hotărârea cu privire la achitarea dividendelor aferente profitului pentru anul 2020.

Plata dividendelor (în mijloace băneşti) acţionarilor băncii se va efectua în mărime de 20 lei pentru o acţiune aflată în circulaţie în conformitate cu Lista acţionarilor înregistraţi în Registrul Depozitarului Central Unic întocmită conform situaţiei din 16 mai 2021.

Data achitării dividendelor se stabileşte din data publicării hotărârii Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor Băncii privind achitarea dividendelor în ”Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, dividendele îndreptate spre achitare persoanelor fizice rezidente/nerezidente şi persoanelor juridice rezidente/nerezidente aferente profitului nerepartizat obţinut în perioada 2020 se impozitează la sursa de plată prin reţinerea finală a impozitului pe venit la cota de 6%.
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(14) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134/02.04.1997, dividendele care nu au fost primite de acţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informaţiei despre plata dividendelor, se trec la venitul băncii şi nu pot fi revendicate de acţionar.
 
Comitetul de Conducere „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.