// Acţionari / Noutăţi / În atenţia acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., informaţii cu privire la plata dividendelor

Noutăţi

05.06.2023

În atenţia acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., informaţii cu privire la plata dividendelor

În atenţia acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., informaţii cu privire la plata dividendelor

În atenţia acţionarilor Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 24 mai 2023 a hotărât plata dividendelor pentru anul 2022, în sumă de 35 933 670,00 lei, ce constituie 30 lei per acţiune aflată în circulaţie.
Plata dividendelor (în mijloace băneşti) acţionarilor băncii se va efectua în conformitate cu Lista acţionarilor, înregistraţi în Registrul Depozitarului Central Unic, întocmită conform situaţiei din 07 aprilie 2023.
Data achitării dividendelor se stabileşte din data publicării hotărârii Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor Băncii privind achitarea dividendelor în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(14) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134/1997, dividendele care nu au fost primite de acţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informaţiei despre plata dividendelor, se trec la venitul băncii şi nu pot fi revendicate de acţionar.
 
Comitetul de Conducere „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.