Transferă online de la card la card (P2P)

Deja te-ai obișnuit să transferi bani de la card la card (P2P) rapid și ușor? Ne extindem serviciile, oferind clienților tuturor băncilor moldovenești nu doar posibilitatea de a transfera bani de la card la card (P2P) pe teritoriul țării și în străinătate, dar și posibilitatea de a primi transferuri din străinătate direct pe cardul moldovenesc!

Pentru a face un transfer, nu ai nevoie de o autentificare preliminară sau de alte acțiuni suplimentare. Mai mult decât atât, nu percepem niciun comision pentru primirea transferurilor P2P pe cardurile FinComBank! Pe platformele băncii Fincombank.com și Clickpay.md, poți trimite bani rapid și simplu:

  • de pe orice card Mastercard din străinătate – pe orice card moldovenesc Visa sau Mastercard!
  • de pe orice card emis de oricare bancă moldovenească - în orice colț al țării sau a lumii, transferurile fiind posibile între cardurile din același sistem de plăți și între cardurile diferitor sisteme de plăți!

1. Ce este un transfer P2P?

Serviciul care oferă posibilitatea de a efectua transferuri de bani în regim on-line, instantaneu de pe cardurile MasterCard sau Visa emise de orice bancă din Republica Moldova pe cardurile MasterCard sau Visa din ţară şi străinătate. Totodată, vă permite expedierea transferurilor P2P de pe cardurile MasterCard emise de băncile din străinătate pe cardurile sistemelor de plăţi Visa şi Mastercard, emise de băncile din Republica Moldova în conformitate cu lista ţărilor specificate în Tarifele şi limitele de utilizare a serviciului de transferuri P2P.

2. De ce are nevoie clientul pentru a efectua un transfer de bani?

Înainte de a efectua transferul P2P este necesar de a lua cunoştinţă cu Regulile de prestare a serviciului şi Tarifele şi limitele serviciului.

a) Suma şi valuta transferului.

b) Datele Expeditorului:

  • numărul cardului format din 16 cifre,
  • numele/prenumele Expeditorului,
  • luna (MM) şi anul (YY) de valabilitate a cardului,
  • codul CVC2/CVV2 (codul unic din 3 cifre, indicat pe verso-ul cardului).

c) Datele Beneficiarului:

  • numărul cardului format din 16 cifre,
  • numele/prenumele Beneficiarului,

d) Telefonul mobil, poşta electronică sau alt mijloc de comunicare cu banca emitentă pentru obţinerea parolei dinamice, în cazul în care Banca emitentă utilizează serviciul 3D-Secure.

3. În cît timp ajung banii pe cardul Beneficiarului?

Banii transferaţi, de regulă, sunt accesibili pe cardul Beneficiarului imediat. Banca emitentă a cardului Beneficiarului reglementează disponibilitatea mijloacelor băneşti fie imediat sau, în unele cazuri, de la 30 min. pînă la 3 zile bancare, în dependenţă de reglementările băncii emitente.

4. Este posibil de anulat transferul efectuat reuşit?

După notificarea despre finalizarea reuşită a operaţiunii, aceasta devine irevocabilă şi nu poate fi anulată de către Expeditor.

5. În ce valută este posibil de efectuat transferul P2P şi cum are loc conversia?

Transferurile P2P pot fi efectuate în valuta naţională (MDL) şi străină (USD, EUR). Transferurile efectuate de pe cardurile Mastercard din străinătate au loc doar in valuta USD, EUR. În cazul în care valuta transferului nu coincide cu valuta contului Expeditorului/Beneficiarului, convertirea valorii transferului va fi efectuată de banca emitentă, în conformitate cu regulile sale interne.

6. Cine achită comisionul pentru transferul P2P?

Valoarea comisionului este achitată de către Expeditor în conformitate cu Tarifele şi limitele de utilizare a serviciului de transferuri P2P, în vigoare la momentul executării transferului. Suma comisionului pentru efectuarea transferului este convertită în valuta transferului la cursul BNM în ziua transferului. Banca Beneficiarului poate percepe un comision pentru suplinirea cardului Destinatarului a sumei transferului P2P, în conformitate cu procedurile sale interne.

7. De ce apare eroare în urma efectuării transferul P2P?

Cele mai frecvente motive din care are loc refuzul transferului sunt:
• Pe cardul Expeditorului nu sunt suficiente mijloace băneşti pentru a efectua transferul;
• Cardul Expeditorului sau cardul Beneficiarului este emis în ţara, unde transferurile P2P nu sunt permise;
• Tipurile de carduri utilizate pentru care sunt interzise transferurile (vezi secţiunea "Tarife şi limite");
• Limitele transferului au fost depăşite (vezi secţiunea "Tarife şi limite");
• Banca care a emis cardul Expeditorului sau cardul Beneficiarului a refuzat transferul;
• Oricare dintre cardurile între care are loc transferul P2P este de tip preplătit (prepaid);
• Datele cardului Expeditorului sau a Beneficiarului sunt incorect introduse, de exemplu, numărul cardului greşit sau data expirării sau codul CVC2/CVV2.

Alte produse