// Pentru tine / Carduri bancare şi servicii la distanţă / Accesează acum / Transferă online de la card la card (P2P)

Transferă online de la card la card (P2P)

În sfîrşit, nu este necesar să iroseşti timpul pentru a face un transfer de bani. Graţie serviciului nou  „Transfer de la card la card (P2P)” de la FinComBank, deţinătorii cardurilor bancare VISA şi MasterCard a oricărei bănci din Moldova pot efectua transfer în orice colţ al lumii. Cu FinComBank e comod, rapid şi în siguranţă.

Întrebări şi răspunsuri:

1. Ce este un transfer P2P?
Serviciul care oferă posibilitatea de a efectua transferuri de bani în regim online,  instantaneu  de  pe cardurile  MasterCard sau  Visa emise de orice bancă din Republica Moldova pe cardurile MasterCard sau Visa din ţară şi străinătate. Pentru a efectua transferul P2P peste hotare de pe un card Visa, este necesar ca Expeditorul să se apropie la orice sucursală Fincombank cu buletinul de identitate şi cardul pentru a fi identificat.

2. De ce are nevoie clientul pentru a efectua un transfer de bani?
Înainte de a efectua transferul P2P este necesar de a lua cunoştinţă cu Regulile de prestare a serviciului şi Tarifele şi limitele serviciului.
a) Suma şi valuta transferului.
b) Datele Expeditorului:
-numărul cardului format din 16 cifre,
-numele/prenumele Expeditorului,
-luna (MM) şi anul (YY) de valabilitate a cardului,
-codul CVC2/CVV2 (codul unic din 3 cifre, indicat pe verso-ul cardului).
c) Datele Beneficiarului:
-numărul cardului format din 16 cifre,
-numele/prenumele Beneficiarului,
d) Telefonul mobil, poşta electronică sau alt mijloc de comunicare cu banca emitentă pentru obţinerea parolei dinamice, în cazul în care Banca emitentă utilizează serviciul 3D-Secure.

3.În cît timp ajung banii pe cardul Beneficiarului?
Banii transferaţi, de regulă, sunt accesibili pe cardul Beneficiarului imediat. Banca emitentă a cardului Beneficiarului reglementează disponibilitatea mijloacelor băneşti fie imediat sau,în unele cazuri, de la 30 min. pînă la 3 zile bancare, în dependenţă de reglementările băncii emitente.

4.Este posibil de anulat transferul efectuat reuşit?
După  notificarea  despre  finalizarea  reuşită  a  operaţiunii,  aceasta  devine  irevocabilă  şi  nu  poate  fi anulată de către Expeditor.

5.În ce valută este posibil de efectuat transferul P2P şi cum are loc conversia?
Transferurile P2P pot fi efectuate în valută naţională (MDL) şi străină (USD, EUR). În cazul în care valuta   transferului   nu   coincide   cu   valuta   contului   Expeditorului/Beneficiarului,   convertirea   valorii transferului va fi efectuată de banca emitentă, în conformitate cu regulile sale interne.

6.Cine achită comisionul pentru transferul P2P?
Valoarea comisionului este achitată de către Expeditor în conformitate cu Tarifele şi limitele de utilizare a  serviciului  de  transferuri  P2P,  în  vigoare  la  momentul  executării  transferului.  Suma  comisionului pentru efectuarea transferului este convertită în valuta transferului la cursul BNM în ziua transferului. Banca  Beneficiarului  poate  percepe  un  comision  pentru  suplinirea  cardului  Destinatarului  a  sumei transferului P2P, în conformitate cu procedurile sale interne.

7.De ce apare eroare în urma efectuării transferul P2P?
Cele mai frecvente motive din care are loc refuzul transferului sunt:
• Pe cardul Expeditorului nu sunt suficiente mijloace băneşti pentru a efectua transferul;
• Cardul Expeditorului sau cardul Beneficiarului este emis în ţara, unde transferurile P2P nu sunt permise;
• Tipurile de carduri utilizate pentru care sunt interzise transferurile (vezi secţiunea "Tarifeşi limite");
• Limitele transferului au fost depăşite (vezi secţiunea "Tarife şi limite");
• Banca care a emis cardul Expeditorului sau cardul Beneficiarului a refuzat transferul;
• Oricare dintre cardurile între care are loc transferul P2P este de tip preplătit (prepaid);
• Datele cardului Expeditorului sau a Beneficiarului sunt incorect introduse, de exemplu, numărul cardului greşit sau data expirării sau codul CVC2/CVV2.