// Pentru afacerea ta / FinComBusiness / Părerea expertului / Iulia Morari, Şef al Serviciului promovarea produselor Retail: Educaţia financiară şi antreprenorială

Iulia Morari, Şef al Serviciului promovarea produselor Retail: Educaţia financiară şi antreprenorialăIulia Morari: În ziua de astăzi, aşa cum este imposibil să ai succes fără să ştii să scrii şi să citeşti, tot aşa este imposibil să ai succes într-un sistem economic complex fără să cunoşti noţiunile financiare de bază.


FinComBank susţine promovarea educaţiei financiare, printre care noţiunile financiare de bază şi tot ce ţine de utilizarea produselor şi serviciilor bancare de către tânăra generaţie, urmând exemplul ţărilor internaţionale. În acelaşi timp, educaţia financiară vine la pachet şi cu educaţia antreprenorială care vizează direct cunoştinţele din domeniul economic şi bancar.

Activitatea antreprenorială presupune exploatarea diferitelor oportunităţi de către antreprenori, iar procesul antreprenorial vizează mai multe etape:
  • Identificarea oportunităţilor
  • Realizarea conceptului de afacere
  • Identificarea resurselor necesare. Şi uite că aici pe lângă timp, motivare, forţă de muncă, logistică, materii prime, locaţie, licenţe şi brevete, utilaje şi echipamente, capital social, vine vorba de resurse financiare şi gestionarea corectă a acestora. În acest caz putem sublinia importanţa educaţiei financiară, despre care vom vorbi ulterior.
  • Realizarea unui plan de afacere
  • Obţinerea şi gestionarea resurselor necesare. O regulă de bază pentru o afacere de succes care se află la început, când întreprinzătorul îşi lansează businessul – să nu investească doar în active fixe, dar să deţină mijloace financiare, pentru a rămâne cât mai flexibil şi a putea face faţă riscurilor cu care se poate ciocni. Antreprenorul trebuie să-şi asigure finanţarea activităţii curente pe termen lung. Ca regulă generală, pe lângă mijloacele proprii, antreprenorii apelează la patru categorii de finanţatori ai noilor sale idei de afaceri: familie, prieteni, bănci şi la granturi (fonduri nerambursabile).
  • Implementarea şi managementul afacerii. Cu cât antreprenorul va şti să utilizeze mai eficient resursele de care dispune cu atât mai bine va reuşi să-şi dezvolte afacerea, să-şi diversifice portofoliul, să cucerească noi pieţe de desfacere, să obţină aprecierea consumatorului, precum şi să-şi crească esenţial veniturile.
În cadrul acestei teme „Educaţia financiară şi antreprenorială”, vom parcurge mai multe noţiuni de bază din domeniul bancar, care vor fi utile unui tânăr care vrea să-şi deschidă propria afacerea sau unui antreprenor care recent şi-a lansat afacerea.
 

Diferenţa dintre sectorul bancar şi cel nebancar

În primul rând, acestea două sectoare formează Sistemul financiar al ţării, unde cei care au propriile economii le pot investi în propria afacerea, iar cei care au nevoi de resurse financiare le pot solicita, fie apelând la sectorul bancar, fie la cel nebancar.

Aceste două ramuri care par la prima vedere la fel, ambele oferă credite, sunt supravegheate de instituţii diferite şi lucrează diferit: sectorul bancar se află sub supravegherea Băncii Naţionale a Moldovei, iar cel nebancar sub supravegherea Comisiei Naţionale a pieţei financiare. Sectorul bancar include Băncile comerciale, în Republica Moldova la momentul de faţă activează 11 bănci licenţiate, iar din cel nebancar fac parte societăţile de investiţii, companiile de asigurări, organizaţiile de creditare nebancară, asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi multe altele.
 

Credite şi ce reprezintă aşa numitul DAE

Dobânda anuală efectivă sau cum este numită pe scurt DAE reprezintă costul total al unul credit. Aceasta include, pe lângă rata dobânzii, toate costurile pe care le implică un împrumut: comision pentru eliberare, comision pentru examinare, precum şi alte taxe de administrare, care pot fi lunare sau anuale. Aceasta diferă în dependenţă de tipul creditului, suma solicitată, perioada acordării şi condiţiile de acordare (cu sau fără gaj, fidejusor etc.).

DAE-ul vă permite să comparaţi obiectiv costul unui credit în diferite bănci şi organizaţii nebancare pentru a nu întâmpina comisioanele „ascunse” şi a nu vă ciocni cu calculele neclare sau complicate. Cu atât mai mult că, conform legislaţiei, toate băncile şi IMF-urile sunt obligate să comunice DAE-ul pe site-ul oficial, la telefon sau prin reprezentanţii săi.

Pentru antreprenori, FinComBank oferă o serie de Credite Business, pentru diverse scopuri, printre care: pentru suplinirea capitalului circulant (bunuri, materii prime, produse chimice şi îngrăşăminte etc.); pentru procurarea mijloacelor fixe (echipamente, vehicule, utilaje etc.); pentru procurarea, construcţia, reparaţia şi/sau finisarea bunurilor imobile (comerciale , industriale); pentru cheltuieli curente legate de afacere; pentru alte scopuri necesare pentru activitatea de zi cu zi a afacerii.
 

Depozitele şi economiile

Depozitele reprezintă o modalitate bună de a înmulţi banii şi a obţine un câştig garantat. Antreprenorul are posibilitatea de a constituii un depozit care i se potriveşte cel mai bine afacerii sale. Trebuie să aleagă perioada, scurtă sau lungă, care poate fi atât de o lună, cât şi de câţiva ani.

Depozitele pot fi cu capitalizare sau nu. În primul caz dobânda se cumulează în contul depozitului, iar rata se calculează deja cu banii acumulaţi, iar în cazul depozitelor fără capitalizare, dobânda se virează direct pe cont lunar sau după expirarea contractului depozitului.

De asemenea, un indice care poate spune ce câştig va avea întreprinderea reprezintă tipul depozitului, şi anume dacă acesta este cu rată fixă sau flotantă. Cu cel dintâi, afacerea se bucură de siguranţa câştigului prin rate de dobândă fixă pentru întreaga perioadă de constituire a depozitului. Pe când, depozitul cu rată flotantă poate suferi schimbări, iar dobânda poate să se modifice, cum ar fi scăderea sau creşterea acesteia până se va încheia contractual de depozit.

FinCombank oferă trei tipuri de Depozite pentru afaceri: Depozit la termen cu rată fixă şi flotantă, pentru o perioada între 3 – 36 luni în valută naţională şi străină; Depozit de economii care se deschide în MDL pentru o perioadă de la 1 lună; şi Depozit Overnight care se deschide pe o perioadă de cel mult 1 zi lucrătoare. Serviciu dat vă oferă posibilitatea de a câştiga venituri suplimentare şi a utiliza strategic fondurilor temporare libere, care rămân pe deplin la dispoziţia companiei, cum ar fi noaptea când magazinul este închis.

 

Propria sucursală direct pe telefon

În era tehnologiilor, au evoluat esenţial şi serviciile bancare. Astfel, acum, sunt disponibile mai multe servicii bancare direct de pe un smartphone, cum ar fi prin Internet Banking şi Mobile Banking. Bankingul online poate fi accesat şi de antreprenori în scopuri business, ceea ce  simplifică esenţial gestionarea mijloacelor financiare ale companiei.

FinComPay Business permite: semnarea documentelor, vizualizarea conturilor şi soldurile curente ale întreprinderii;  a informaţiei generale privind numărul şi tipul documentelor introduse de către utilizator; a informaţiei generale privind tranzacţiile realizate; vizualizarea informaţiei cu privire la contractele de credit şi depozit; oferă acces rapid la funcţia de generare a extraselor din conturi cu afişarea detaliată a tranzacţiilor; vizualizarea cursurilor valutare; efectuarea tranzacţiilor interbancare şi intrabancare în valută naţională şi străină, precum conversii valutare; delimitarea drepturilor pentru crearea documentelor de plată şi autorizarea multi-level a documentelor de plată; stabilirea şi utilizarea modelelor tipizate pentru crearea documentelor de plată etc.

Serviciile bancare la distanţă se bucură an de an de un succes enorm. Astfel, statistic vorbind, în 2021 la FinComBank:
82% dintre tranzacţiile efectuate de persoanele juridice au fost realizate prin Internet şi Mobile Banking FinComPay Business. Majoritatea persoanelor juridice preferă operaţiunile online şi folosesc activ serviciile bancare la distanţă.
93% din tranzacţiile efectuate de persoanele juridice din Chişinău au fost realizate prin Internet Banking şi aplicaţia FinComPay Business. Oamenii de afaceri îşi preţuiesc timpul şi preferă serviciile bancare online.
 

Cardurile bancare şi proiectele salariale

Există mai multe tipuri de carduri: business, clasice, premiale, sociale, de credit, de credit business, pentru minori, dar şi carduri cu cashback. Multe dintre acestea sunt disponibile pentru angajaţi în scopuri business, precum şi personale.

Cardurile Business sunt deschise din numele întreprinderii pentru colaboratorii săi şi sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare, a bunurilor şi serviciilor în favoarea întreprinderii, a produselor/serviciilor importate, achitarea impozitelor, taxelor, amenzilor. Acestea sunt de două tipuri: Internaţionale şi Locale. Cele din urmă sunt disponibile doar în valută naţionale şi pot fi utilizate numai pe teritoriul Republicii Moldova, iar cardurile Internaţionale pot fi deschise în MDL, USD, EUR şi pot fi utilizate peste hotare.

Un produs ce vine în întâmpinarea businessului este Proiectul salarial, care presupune achitarea direct pe card a salariului şi a altor plăţi în favoarea angajatului. Printre avantajele serviciul pentru întreprinderi se numără: diminuarea cheltuielilor companiei; simplificarea operaţiunilor contabile; confidenţialitatea sumelor achitate fiecărui angajat; transferarea operativă a diverselor plăţi angajaţilor ş.a.
 

Platforma #FinComEducation

Pentru că ştim cât de importantă este educaţia financiară pentru tânăra generaţie, FinComBank a elaborat o întreagă platformă #FinComEducation cu diverse cursuri care explică pe înţelese mai multe aspecte din domeniul financiar şi bancar.

Proiectul #FinComEducation a fost lansat încă în 2019 când FinComBank a ajuns în peste 100 de instituţii de învăţământ din ţară, oferind cursuri de instruire în banking şi relatând despre noţiunile din domeniul economic atât de necesare unui tânăr modern. Campania s-a bucurat de un succes enorm, de aceea, în 2021, a fost lansată platforma online #FinComEducation, unde o gamă largă de cursuri sunt disponibile online, pe site-ul Băncii, iar fiecare doritor le poate parcurge de sine stătător, pentru a face cunoştinţă cu domeniul economic, a căpăta noi cunoştinţe şi a dezvolta un comportament financiar chibzuit.

Pe platforma FinComEducation, veţi găsi diverse teme: Creditele şi totul despre DAE; Cardurile bancare şi plăţile fără numerar; Economiile şi depozitele; Ghidul turistului: banii în călătorie; Tipuri de asigurări; Cum verificăm securitatea comercianţilor online; De ce o ţară are nevoie de rezerve valutare; Cum să utilizăm cardul de plată în siguranţă; De la economii la investiţii; Ce este inflaţia; De ce se iau deciziile de politică monetară; Rolul Băncii Naţionale a Moldovei; Cum iniţiezi o afacere în mediul online; Plăţile fără numerar la un click distanţă; 5 paşi pentru iniţierea unei afaceri.