IFAD (FIDA) VIII COMPONENTA " CREDITE INVESŢIONALE DESTINATE MICROANTREPRENORILOR"

Credite pentru finanţarea microantreprenorilor

FinComBank oferă credite microantreprenorilor din resursele FIDAVIII în scopul realizării proiectelor de transformare economică rezilientă din zona rurală.

Cine poate beneficia?

 • Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mici, micro-antreprenori (persoane fizice şi juridice).
 • Microantreprenorii care desfăşoară  sau intenţionează să dezvolte sau să extindă o activitate  agricolă sau neagricolă, generatoare de venit, bazată pe proprietate privată în mediul rural.
 • Respectă actele şi standardele legale privind protecţia mediului şi a principiilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Aria de implementare

Toate localităţile rurale aflate sub controlul Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia, cu excepţia localităţilor urbane.

Valoarea creditului

Creditul se eliberează în lei moldoveneşti.
Valoarea maximă a creditului constituie 1.000.000 lei moldoveneşti.

Termenul creditului

Minim 12 luni, maxim 96 luni.
Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiţiei.

Perioada de graţie

0-48 luni

Este eligibilă pentru finanţare

dezvoltarea oricărei activităţi legitime generatoare de venituri în zonele rurale, atât agricole, cât şi neagricole, precum şi producerea de energie regenerabilă legată de activităţile post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalaţii eoliene, maşini şi echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; maşini şi instalaţii pentru încălzire termică etc.). Până la 100% din suma totală a creditului poate fi utilizată pentru capital circulant legat de investiţie sau capital circulant independent.

Nu sunt eligibile pentru finanţare:

 • activităţile de producere, procesare şi comercializare a soiurilor tehnice de struguri, a băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc) şi a tutunului;
 • activităţile de comerţ (cu excepţia procurării de active necesare comercializării producţiei proprii);
 • activităţile de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi;
 • plata oricăror taxe (inclusiv TVA), datorii, asigurări;
 • construirea caselor de locuit, edificiilor administrative şi comerciale;
 • procurarea pesticidelor, serviciilor şi alte activităţi nocive pentru mediu;
 • procurarea /arenda pământului şi a edificiilor existente de producere/ depozitelor de păstrare, etc;
 • procurarea activelor nemateriale (finanţarea costurilor legate de achiziţia licenţelor, cote de participare, drepturi de producere şi alte drepturi oferite de instituţiile publice);
 • procurarea bunurilor procurate de la persoane fizice, care nu sunt înregistrate ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat.

Contribuţia proprie:

Cel puţin 10% din costul investiţiei.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se revizuieşte de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenta Externă (OGPAE) semianual.
Pentru creditele eliberate în euro rata dobânzii este fixă şi constituie 5.3% anual.

Avantajele produsului:

 • Perioada de graţie la achitarea creditului;
 • Dobânda anuală efectivă avantajoasă;
 • Comisioane limitate;
 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru mărfuri şi servicii şi facilităţi fiscale şi vamale pentru bunurile importate procurate din resursele proiectului.
 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373