// Pentru tine / Carduri bancare şi servicii la distanţă / Accesează acum / Transferă online de la card la card (P2P)

Transferă online de la card la card (P2P)

Cu serviciului  Transfer de la card la card (P2P)” de la FinComBank, deţinătorii cardurilor bancare VISA şi Mastercard a oricărei bănci din Moldova pot efectua rapid transferuri între cardurile VISA→VISA, Mastercard→Mastercard, VISA→Mastercard şi Mastercard→VISA în orice colţ al ţării sau orice colţ al lumii.
Cu FinComBank e comod, rapid, în siguranţă... şi ai zero comision pentru primirea transferurilor pe card.

1. Ce este un transfer P2P?

Serviciul care oferă posibilitatea de a efectua transferuri de bani în regim online, instantaneu de pe cardurile MasterCard sau Visa emise de orice bancă din Republica Moldova pe cardurile MasterCard sau Visa din ţară şi străinătate.Pentru a efectua transferul P2P peste hotare de pe un card Visa, este necesar ca Expeditorul să se apropie la orice sucursală Fincombank cu buletinul de identitate şi cardul pentru a fi identificat.

2. De ce are nevoie clientul pentru a efectua un transfer de bani?

Înainte de a efectua transferul P2P este necesar de a lua cunoştinţă cu Regulile de prestare a serviciului şi Tarifele şi limitele serviciului.

a) Suma şi valuta transferului.

b) Datele Expeditorului:

 • numărul cardului format din 16 cifre,
 • numele/prenumele Expeditorului,
 • luna (MM) şi anul (YY) de valabilitate a cardului,
 • codul CVC2/CVV2 (codul unic din 3 cifre, indicat pe verso-ul cardului).

c) Datele Beneficiarului:

 • numărul cardului format din 16 cifre,
 • numele/prenumele Beneficiarului,

d) Telefonul mobil, poşta electronică sau alt mijloc de comunicare cu banca emitentă pentru obţinerea parolei dinamice, în cazul în care Banca emitentă utilizează serviciul 3D-Secure.

3. În cît timp ajung banii pe cardul Beneficiarului?

Banii transferaţi, de regulă, sunt accesibili pe cardul Beneficiarului imediat. Banca emitentă a cardului Beneficiarului reglementează disponibilitatea mijloacelor băneşti fie imediat sau, în unele cazuri, de la 30 min. pînă la 3 zile bancare, în dependenţă de reglementările băncii emitente.

4. Este posibil de anulat transferul efectuat reuşit?

După notificarea despre finalizarea reuşită a operaţiunii, aceasta devine irevocabilă şi nu poate fi anulată de către Expeditor.

5. În ce valută este posibil de efectuat transferul P2P şi cum are loc conversia?

Transferurile P2P pot fi efectuate în valută naţională(MDL) şi străină(USD, EUR).În cazul în care valuta transferului nu coincide cu valuta contului Expeditorului / Beneficiarului, convertirea valorii transferului va fi efectuată de banca emitentă, în conformitate cu regulile sale interne.

6. Cine achită comisionul pentru transferul P2P?

Valoarea comisionului este achitată de către Expeditor în conformitate cu Tarifele şi limitele de utilizare a serviciului de transferuri P2P, în vigoare la momentul executării transferului. Suma comisionului pentru efectuarea transferului este convertită în valuta transferului la cursul BNM în ziua transferului. Banca Beneficiarului poate percepe un comision pentru suplinirea cardului Destinatarului a sumei transferului P2P, în conformitate cu procedurile sale interne.

7. De ce apare eroare în urma efectuării transferul P2P?

Cele mai frecvente motive din care are loc refuzul transferului sunt:

 • Pe cardul Expeditorului nu sunt suficiente mijloace băneşti pentru a efectua transferul;
 • Cardul Expeditorului sau cardul Beneficiarului este emis în ţara, unde transferurile P2P nu sunt permise;
 • Tipurile de carduri utilizate pentru care sunt interzise transferurile (vezi secţiunea "Tarifeşi limite");
 • Limitele transferului au fost depăşite (vezi secţiunea "Tarife şi limite");
 • Banca care a emis cardul Expeditorului sau cardul Beneficiarului a refuzat transferul;
 • Oricare dintre cardurile între care are loc transferul P2P este de tip preplătit (prepaid);
 • Datele cardului Expeditorului sau a Beneficiarului sunt incorect introduse, de exemplu, numărul cardului greşit sau data expirării sau codul CVC2/CVV2.