// Start / Solicită card

Solicită card

Va rugăm să completaţi numele şi prenumele conform datelor din actul de identitate

Carduri clasice                           Carduri premium                     Carduri sociale

Pentru un spectru larg de utilizători.                      Carduri de clasa înaltă                                            Carduri pentru pensii, îndemnizaţii
Achitaţi cumpărăturile rapid şi comod                   vor evidenţia statutul Dvs.                                     şi alte plăţi sociale "Dăruieşte viaţa" şi "Vârsta   
oriunde în lume şi pe internet.                                                                                                                    de Aur".
                                                                                                                                                                      

Emiterea cardului: 2 euro                                         Emiterea cardului: 3 euro                                        Emiterea cardului: gratis
Comision lunar: 0,4 euro                                          Comision lunar: 4 euro                                            Comision lunar: gratis

Visa Classic                                                                MasterCard GOLD                                                   Cirrus Maestro 

                                                     

                                                                                                                                                                         Emiterea cardului: gratis
                                                                                                                                                                         Comision lunar: 1 lei

 
                                                                                       Visa GOLD                                                               Visa Classic 
                                                                                                              

                                                                                                                                                                         MasterCard Standard
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                         Emiterea cardului: gratis
                                                                                                                                                                         Comision lunar: 40 lei


                                                                                                                                                                          Visa GOLD
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          MasterCard GOLD