// Для твоего бизнеса / Специальные проекты / Внешние источники финансирования / IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenori"

IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenori"

Fincombank oferă tinerilor antreprenori finanţare directă prin acordarea împrumuturilor la condiţii avantajoase pentru implementarea Programului Rural de Rezilienţă Economică incluzivă din resursele Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).

Tinerii antreprenori se consideră întreprinderile în care tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani inclusiv (în momentul depunerii cererii de finanţare la Bancă) deţin cota de participare în capitalul întreprinderii de cel puţin 50% şi îşi desfăşoară activitatea în aria de implementare a proiectului.

În cadrul proiectului IFAD VII tânărul antreprenor poate primi credit doar o singură dată.

Cine poate beneficia?

Întreprinderile Mici şi Mijlocii care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:
 • activitatea este bazată pe proprietate privată şi administrată de cetăţeni ai R. Moldova;
 • ţin evidenţa contabilă şi prezintă rapoartele financiare în mod adecvat şi la timp  (se vor prezenta rapoartele financiare anuale sau pentru ultimul trimestru, confirmate de Statistică sau o declaraţie fiscală confirmată de Inspectoratul Fiscal);
 • sunt localizate în regiunile Republicii Moldova, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi (întreprinderile înregistrate în Chişinău şi Bălţi pot deveni beneficiare ale proiectului dacă furnizează un certificat de înregistrare a unităţilor din mediul rural în care îşi desfăşoară activitatea),

Perioada de graţie

0-48 luni

Eşti eligibil pentru finanţare dacă:

 • finanţezi activităţi agricole şi neagricole desfăşurate în zonele rurale care generează venituri, cum ar fi investiţii în echipamente (noi şi uzate) pentru producţie sau pentru furnizarea de servicii, completarea mijloacelor circulante ca parte a investiţiei, lucrări de transport şi instalare aferente investiţiilor,
 • investeşti în agroturism într-o zonă rurală (achiziţionezi animale, echipamente şi utilaje necesare dezvoltării unei ferme într-un complex turistic);
 • ai rambursat integral (însă nu mai devreme de 1 an) creditele accesate anterior în cadrul proiectelor IFAD I – IFAD VI;
 • proiectul tău este tehnic fezabil şi economic, financiar şi comercial viabil;
 • proiectul tău este solvabil, şi după primirea resurselor va putea genera un flux de numerar necesar pentru achitarea împrumutului.

Nu sunt eligibile pentru finanţare:

 •  bunuri procurate de la persoane fizice (care nu sunt subiecţi ai activităţii de antreprenoriat);
 •  refinanţarea datoriilor existente;
 • achitarea taxelor, impozitelor şi plăţilor de asigurare;
 • construcţia imobilelor locative, comerciale şi administrative;
 • arenda /procurarea terenurilor sau a imobilelor cu destinaţie de producere-depozitare;
 • producerea / comercializarea strugurilor tehnici, a produselor alcoolice şi de tutun, culturi silvice şi plante de amenajare a teritoriului;
 • activităţi de agrement, jocuri de noroc, baruri, restaurante, baruri şi alte activităţi similare;
 • activităţi comerciale (cu excepţia procurării bunurilor necesare pentru comercializarea producţiei proprii);
 • producerea şi reparaţia articolelor de bijuterii din metal preţios şi alte activităţi similare;
 • transportul de pasageri/lucrători, servicii de taxi;
 • asistenţă socială şi educaţie;
 • activele nemateriale.
 
 

Contribuţia proprie

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investiţional sub forma de mijloace băneşti sau bunuri materiale.

Condiţiile de utilizare a îmtrumutului

 • mijloacele eliberate din resursele IFAD vor fi utilizate pentru procurarea mijloacelor fixe (doar max. 20% pot fi direcţionate
  pentru procurarea materialului circulant);
 • mijloacele primite în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziţionarea de bunuri la valoarea netă (fără TVA);
 • costurile de transport şi instalare legate de investiţii, în cazul în care acestea fac parte din contractul de achiziţie, pot fi finanţate din resursele Proiectului;
 • capitalul circulant poate fi finanţat din resursele solicitantului, din resursele băncii cofinanţatoare (după caz) şi parţial din resursele IFAD (max. 20%).
Particularităţi:
 • achiziţionarea de module/construcţii de seră vor fi eligibile numai în cazul în care acestea sunt livrate de o firmă specializată în construcţia serelor sau de către distribuitori / dealeri autorizaţi;
 • pentru construcţia/reparaţia imobilului de producere, depozitare, păstrare, etc., eligibile pentru finanţare sunt doar materialele de construcţie, valoarea cărora este aprobată în baza devizelor de cheltuieli elaborate şi aprobate de către persoanele licenţiate. Durata contractului de arenda a terenului pe care va fi construită clădirea, va fi nu mai mică decât perioada de recuperare a investiţiilor;
 • achiziţionarea de echipamente, utilaje sau alte active de mâna a doua, va fi eligibilă în cazul în care furnizorul va asigura funcţionarea corespunzătoare a bunului printr-o clauza contractuală.
 • în cadrul iniţierii si dezvoltării afacerii în domeniul agroturistic, eligibile pentru finanţare vor fi achiziţia de animale (de prăsilă), echipamente şi maşini agricole şi utilaje necesare pentru activitatea de business in cadrul complexului agroturistic
 

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD?

 • Dobânda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.
 • Procedura simplă şi rapidă de finanţare.
 • Condiţii de creditare atractive.

Cât te costă?

Rata dobânzii a împrumutului este flotantă şi se stabileşte în baza ratei de bază a BNM. Se revizuieşte în dependenţă de fluctuaţia acesteia de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă (OGPAE).
 


 
Оставьте свои контактные данные и мы Вам перезвоним!
+373