banner banner

Solicită Credit E-Simplu

  • Până la 70.000 lei
  • Fără imobil în proprietate și fără fidejusor
  • Până la 3 ani, cu rata dobânzii 9.99% anual
  • Rata dobânzii 7,99% pentru proiecte salariale

Beneficiile Produsului

  • Venit sub forma de salariu cel puțin 4 luni
  • Venit din transferuri de peste hotare, cel puțin 4 transferuri în ultimele 10 luni
  • Comision pentru examinarea cererii 0 lei
  • Comision pentru perfectarea contractului 0 de lei
  • Comision de acordare a creditului 2% (min. 300 de lei)
  • Comision de administarare al creditului: 1,1% din suma inițială a împrumutului

Solicitare credit online

Alegeţi parametrii creditului solicitat
exemplu
Vă rugăm să indicaţi datele personale (numele şi prenumele) în conformitate cu actele de identitate, în grafia latină
+373
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de controlor/operator al Centrului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sub Nr.0000090, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Banca , în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitantul şi FinComBank SA.
Indicaţi datele personale
Indicaţi datele despre copii
Indicaţi datele despre bunul imobil în proprietate
Va trebui să prezentaţi Certificat de la Primarie ce confirmă existenţa gospodăriei
Indicaţi datele despre locul de muncă
Indicaţi veniturile lunare (în lei)
Indicaţi datele despre istoria creditară
Ataşaţi actele indicate

În cazul depunerii cererii în zi de odihnă sau de sărbătoare cererea DVS va fi perfectată in prima zi lucrătoare

Mulţumim pentru completarea cererii de credit. Timp de 5 min Veţi primi hotărîrea prin SMS la numarul de telefon indicat de Dvs. Vă amintim că, în cazul răspunsului pozitiv, Dvs va trebui să prezentaţi următoarele acte:

    Exemplu de calcul: Pentru un credit în sumă de 50 000 lei, pe termen de 36 luni, plata lunară a creditului constituie 2 163,12 lei. Dobânda anuală efectivă este de 33,04%, iar valoarea totală plătibilă (suma creditului + toate costurile aferente) este de 78 867,09 lei.

Alte oferte

credit

EXPRESS CREDIT

până la 300 000 lei
Detalii
credit

Card de credit "Opti"

până la 300 000 lei
Detalii