// Pentru tine / Produse bancare / Solicitare Credit Online

Solicitare Credit Online

Economiseşte-ţi timpul, SOLICITĂ CREDIT* în doar câţiva paşi:
    completează formularul de mai jos;
    primeşte un SMS cu decizia referitor la eliberarea creditului, direct la numărul de telefon mobil!

Fără certificatul de salariu, doar cu actul de identitate!

Eşti eligibil
dacă eşti cetăţean al Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 21 şi 60 de ani (pentru femei) şi între
21 şi 63 de ani (pentru bărbaţi), angajat oficial în câmpul muncii (vechime de minim 6 luni), nu ai credite
restante faţă de bancă şi alţi creditori sau credite rambursate cu întârzieri mai mari de 30 de zile.

Informează-te despre condiţiile produselor creditare
aici.

* Serviciul este disponibil pentru produsele Credite de consum şi Cardul de credit OPTI.

 
i
Vă rugăm să indicaţi datele personale (numele şi prenumele) în conformitate cu actele de identitate, în grafia latină
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de controlor/operator al Centrului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sub Nr.0000090, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Banca , în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitantul şi FinComBank SA.