// Pentru tine / Produse bancare / Solicitare Credit Online

Solicitare Credit Online

i
Vă rugăm să indicaţi datele personale (numele şi prenumele) în conformitate cu actele de identitate, în grafia latină
Conform cerinţelor Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, Banca, care activează în calitate de controlor/operator al Centrului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sub Nr.0000090, garantează administrarea datelor personale, furnizate de către Solicitantul împrumutului, cu respectarea regimului de securitate, confidenţialitate şi nemijlocit pentru scopurile declarate de el. Solicitantul împrumutului declară, că recunoaşte şi acceptă condiţiile, temeiurile şi termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Legii Nr. 133 din 08.07.2011. privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv ce ţin de drepturile şi obligaţiunile, care îi revin conform Legii nominalizate, şi prin bifarea casuţei de mai jos îşi exprimă liber, expres şi necondiţionat consimţământul său privind: accesarea, prelucrarea şi verificarea de către Banca a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiei, prezentate atât de Solicitantul împrumutului, cât şi obţinute de Banca prin intermediul surselor externe de informare (aplicaţiilor on-line şi bazelor de date publice), în scopul luării a unor măsuri şi desfăşurării a unor acţiuni prealabile, prevăzute de legislaţia în vigoare până la încheierea unui contract de credit, cu respectarea regimului de securitate şi confidenţialitate. Solicitantul se obligă să informeze persoanele terţe, care vor fi indicate în prezenta cerere, referitor la faptul că datele lor cu caracter personal vor fi furnizate către Banca , în scopul luării măsurilor necesare pentru incheierea contractului de credit între Solicitantul şi FinComBank SA.

Solicită credit ONLINE şi  primeşte un SMS cu decizia referitoare la eliberarea creditului, direct la
numărul de telefon mobil!


Verifică, dacă eşti cetăţean al Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 21 şi 60 de ani (pentru femei) şi între
21 şi 63 de ani (pentru bărbaţi), angajat oficial în câmpul muncii (vechime de minim 6 luni), nu ai credite restante
faţă de bancă şi alţi creditori sau credite rambursate cu întârzieri mai mari de 30 de zile.

Informează-te despre condiţiile produselor creditare
aici.

Poţi lua Express Credit pe o perioadă de până la 5 ani, cu rata dobânzii - 6,99%. Comisionul de examinare a creditului constituie 90 lei, comisionul de acordare a creditului 2% (min. 300 lei), comisionul de administrare al creditului constituie 0,45% lunar din suma creditului acordat, dacă suma credutului depăşeşte 50 000 lei, şi 0,80% lunar din suma creditului acordat, dacă suma credutului nu depăşeşte 50 000 lei.

Exemplu de calcul*:
Prentru un credit în sumă de 100 000 lei pe termen de 60 luni plata lunară a creditului constituie 2 457 lei.
Dobînda anauală efectivă este de 16,72%, iar valoarea totală plătibilă(suma creditului + toate costurile aferente) este de 148 108,63 lei.

Poţi lua Express Credit Simplu pe o perioadă de până la 3 ani, cu rata dobânzii - 11,99%. Comisionul de examinare a creditului constituie 90 lei, comisionul de acordare a creditului 2,5% (min. 150 lei), comisionul de administrare al creditului 3,8% lunar din suma creditului acordat.

Exemplu de calcul*:
Pentru creditul în suma de 10 000 lei, pe un termen de 12 luni, cu rata dobânzii în mărime de 11,99% anual, comisionul unic de acordare în mărime de 2,5% şi comisionul lunar fix de administrare a creditului în mărime de 3,8% din suma creditului acordat, rata dobânzii efective va constitui 90,84%, costul creditului va constitui 5 471,60 lei, suma totală spre rambursare la sfârşitul termenului creditului va constitui 15 471,60 lei.