// О нас / Информация для акционеров

Информация для акционеров

Noutăţi recente

Обьявление о созыве годового 
очередного ОСА FCB S.A.
в очной форме 
30.06.2021

 • DESCARCA:
 • pdf

Обьявление о результатах внеочередного
ОСА FCB S.A. в заочной форме 
16.03.2021

 • DESCARCA:
 • pdf

Обьявление о созыве внеочередного 
ОСА FCB S.A. в заочной форме 
16.03.2021

 • DESCARCA:
 • pdf

Обьявление о результатах внеочередного
ОСА FCB S.A.созванного повторно
28.12.021

 • DESCARCA:
 • pdf

Регламент о совете FCB S.A.
(в новой редакции), 22.12.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Устав „Banca de Finanţe şi Bănci”
S.A. (в новой редакции), 22.12.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Обьявление о созыве
внеочередного ОСА FCB S.A.
22.12.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Повестка дня внеочередного
ОСА FCB S.A.
22.12.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Обьявление о созыве повторного
внеочередного ОСА FCB S.A.
30.12.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Обьявление о созыве
внеочередного ОСА FCB S.A.
27.11.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Информация о событиях влияющих
на эмитента с 02.11.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Информация о событиях влияющих
на эмитента с 22.10.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Дополнительное соглашение
к УСТАВУ FCB S.A. с 22.10.202

 • DESCARCA:
 • pdf

Информация для акционеров
с 05.10.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Информация о внеочередного ОСА
FCB S.A. с 03.08.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Обьявление о созыве
внеочередного ОСА FCB S.A.
03.08.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Регламент ОСА FCB S.A.
16.06.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Политика по распределению
капитала Банка 16.06.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Informaţie despre AGA anuală 
16.06.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Rezultatele activităţii 2019

 • DESCARCA:
 • pdf

Proecte Hot AGA anuală

 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul de Audit 2019

 • DESCARCA:
 • pdf

Consiliul PV 23.04.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Consiliul PV 09.03.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Ordinea de zi AGA FCB

 • DESCARCA:
 • pdf

Scr BFCM preturi medii VM

 • DESCARCA:
 • pdf

Raport cu privire la activitatea
Consiliului Băncii

 • DESCARCA:
 • pdf

Informaţii Audit pentru Adunarea 
Moore-Audit Proposal FCB 2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul Financiar 2019

 • DESCARCA:
 • pdf


Aviz de convocare a AGA FCB S.A.
16.06.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Rezultatele Adunării generale
ordinare anuale a acţionarilor
„Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
24.05.2019

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Referitor la dispozitia Comisiei pentru
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
din 24.03.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Rezultatele Adunării generale
ordinare anuale a acţionarilor
„Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
24.04.2018

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Rezultatele Adunării generale
extraordinare a acţionarilor
„Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
18.06.2018

 
 • DESCARCA:
 • pdf
 

Raportul auditorilor independenti
catre actionarii Bancii FinComBank S.A.

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Situatiile financiare pentru anul incheiat
la 31 decembrie 2018, conform SIRF

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Regulamentul cu privire
la Comitetul de Conducere a Băncii

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Regulamentul Adunarii Generale
a Actionarilor a S.A. "Banca de Finante si Comert"

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Regulamentul privind Consiliul
“Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul Comisiei de Cenzori a
"Bancii de Finante si Comert" S.A.
cu privire la situatiile financiare pentru anul 2017

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Tarifele pentru acordarea informaţiei
acţionarilor

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul Consiliului
"Băncii de Finanţe şi Comerţ" S.A. 2017

 
 • DESCARCA:
 • pdf
   
   
Materiale pentru adunarea generală a acţionarilor

 Аргументация, условия оплаты труда 
 16.03.2021

 • DESCARCA:
 • pdf

Обьявление о созыве внеочередного 
ОСА FCB S.A. в заочной форме 
16.03.2021

 • DESCARCA:
 • pdf

Бюлетины для голосования на 
ОСА FCB S.A. в заочной форме
16.03.2021

 • DESCARCA:
 • pdf

Изменения и дополнения предлагаемые
для внесения в Устав FCB S.A 
16.03.2021

 • DESCARCA:
 • pdf

Privind distribuirea
capitalului Băncii

 • DESCARCA:
 • pdf

 

Aviz de convocare
a Adunării generale
ordinare anuale

 • DESCARCA:
 • pdf