Valoarea creditului

Investiţii - echivalent 800.000 EUR
Capital circulant - echivalent 500.000 EUR

Perioada

Investiţii - maxim 8 ani
Capital circulant - maxim 4 ani

Valuta

MDL, EUR, USD

Scopul

 Export direct şi indirect

 

PAC II Directe

Cine poate beneficia?

 • întreprindere privată, unde minim 75% din acţiuni şi alt capital este privat (nu aparţine entităţilor de stat ale Republicii Moldova);
 • opererează pe teritoriul Republicii Moldova şi este exportator direct sau indirect;
 • îşi desfăşoară activitate de cel puţin 2 ani;
 • demonstrează o activitate financiară satisfăcătoare. Deţine organizare, management,  cadre şi surse tehnice, financiare şi alte surse necesare pentru realizarea cu succes a operaţiunilor sale, inclusiv implementarea Sub-proiectului;
 • beneficiarul/ furnizorul să nu figureze în lista companiilor interzise a Băncii Mondiale (www.worldbank.org/debarr).

După finanţarea subproiectului PAC II Directe, Beneficiarul va respecta următoarele condiţii:
 • să respecte prevederile „Ghidului de Prevenire şi Combatere a Fraudelor şi a Corupţiei  în proiectele finanţate de împrumuturile BIRD şi împrumuturile şi granturile AID” al Băncii Mondiale din 15.10.2006 (revizuit în ianuarie 2011);
 • să menţină coeficientul ratei de deservire a datoriei min.1.2 pe toată perioada de viaţa a împrumutului;
 • să menţină raportul datorii/ capitaluri proprii în marime de min.3:1 pe toată perioada de viaţa a împrumutului.

Perioada de graţie

Conform politicii FinComBank

Eşti eligibil pentru PAC II dacă

 • investeşti (procurarea de bunuri noi) în activităţi din toate sectoarele economiei naţionale, care furnizează bunuri sau servicii direct corelate cu generarea de venituri din export (direct sau indirect) - procurarea echipamentelor, pieselor de schimb, materiei prime, construcţii şi alte scopuri;
 • capital circulant aferent investiţiei (max.40% din suma sub-creditului);
 • capital circulant independent (100%) direct legat de procesul de producţie axat pe exporturi.

Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • sub-proiecte, care dăunează mediului înconjurător;
 • procurarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor de non-consultanţă de la companii afiliate sau subsidiare, cu excepţia cazului în care este dovedit faptul că condiţiile şi  preţurile sunt egale cu cele de pe piaţa;
 • procurarea terenurilor de pământ pentru susţinerea investiţiilor sau pentru dislocarea involuntară a proprietarilor existenţe sau pricinuirea unor pierderi, ori daune a activelor agenţilor economici
 • procurarea sau arenda imobilului nu pot fi finanţate din PAC II;
 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, părţi ale acestora, oricare activitate ce include materiale şi produse radioactive
 • plata salariilor, creanţelor, taxelor, datoriilor etc;
 • procurarea petrolului, altor surse de energie;
 • procurarea bunurilor de lux, utilizate în scopuri de consum, inclusiv metal şi bijuterii din aur, argint şi platină grupa metale, perle, pietre preţioase şi semipreţioase;
 • produse din tutun, prelucrate sau neprelucrate, echipament pentru prelucrarea tutunului; băuturi alcoolice tari;
 • comerţul în mediul naturii sălbatice şi cu produse ale naturii sălbatice, interzise de către convenţiile internaţionale;
 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • depozitarea deşeurilor periculoase, tratarea şi eliminarea acestora;
 • fabricare a echipamentelor şi a aparatelor care conţin substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal şi de alte convenţii internaţionale, a celor ce conţin azbest, a echipamentelor electrice ce conţin bifenili policloruraţi (PCB);
 • patente, licenţe şi franchising;
 • construcţia oficiilor administrative (cu excepţia reparaţiei celor existente).

Contribuţia proprie

Conform politicii FinComBank.

Alte condiţii

În cadrul programului PAC II, respectarea a 2 proceduri obligatorii:
 • procedura de procurări;
 • procedura de evaluare a mediului.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se determină de către Directoratul Liniei de Credit (semianual).

Sucursalele şi agenţiile Băncii AICI