Valoarea creditului

echivalent a 200 000 EUR

Perioada

7 ani

Valuta

MDL, EUR, USD

Scopul

Pentru agricultură şi prelucrare

 

KfW Sudzuker

Cine poate beneficia?

Orice entitate privată de orice formă organizatorico- juridică (cu excepţia întreprinderilor mari), care îşi desfăşoară activitate în domeniul agriculturii, producerii, prestării serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova.
 

Eşti elegibil dacă?

 • investeşti în creşterea producţiei agricole, horticole, de creştere a animalelor, păsărilor;
 • investeşti în dezvoltarea producerii, prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii;
 • investeşti în orice altă activitate economică neagricolă, inclusiv în societăţile agroindustriale, de prestare a serviciilor, de turism, de artizanat etc;
 • investeşti în procurarea imobilelor de producere (depozit, sala de producere etc);
 • capitalul circulant aferent activităţilor economice enumerate mai sus (max.30% din suma sub-creditului).
 Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • procurarea sau arenda pământului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia;
 • refinanţarea oricărei datorii existente; plata impozitelor, taxelor;
 • procurarea pesticidelor;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri; reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase;
 • subproiectele, finanţarea cărora contribuie la deteorarea mediului înconjurător.

Perioada de graţie

maxim 2 ani.

Contribuţia proprie

minim 20% din suma totală a proiectului.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se determină de către Directoratul Liniei de Credit (semianual).
 

Sucursalele şi agenţiile Băncii AICI