// Despre noi / Informaţie pentru acţionari

Informaţie pentru acţionari

Noutăţi recente
 

Informaţie pentru acţionari
05.10.2020

Informaţie despre AGA extraordinară
a FCB S.A. din 03.08.2020

Aviz de convocare a AGA FCB S.A.
03.08.2020

Regulamentul AGA FCB S.A.
16.06.2020

Politica de repartizare a capitalului
FCB S.A.16.06.2020

Informaţie despre AGA anuală 
16.06.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Rezultatele activităţii 2019

 • DESCARCA:
 • pdf

Proecte Hot AGA anuală

 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul de Audit 2019

 • DESCARCA:
 • pdf

Consiliul PV 23.04.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Consiliul PV 09.03.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Ordinea de zi AGA FCB

 • DESCARCA:
 • pdf

Scr BFCM preturi medii VM

 • DESCARCA:
 • pdf

Raport cu privire la activitatea
Consiliului Băncii

 • DESCARCA:
 • pdf

Informaţii Audit pentru Adunarea 
Moore-Audit Proposal FCB 2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul Financiar 2019

 • DESCARCA:
 • pdf


Aviz de convocare a AGA FCB S.A.
16.06.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Rezultatele Adunării generale
ordinare anuale a acţionarilor
„Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
24.05.2019

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Referitor la dispozitia Comisiei pentru
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
din 24.03.2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Rezultatele Adunării generale
ordinare anuale a acţionarilor
„Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
24.04.2018

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Rezultatele Adunării generale
extraordinare a acţionarilor
„Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
18.06.2018

 
 • DESCARCA:
 • pdf
 

Raportul auditorilor independenti
catre actionarii Bancii FinComBank S.A.

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Situatiile financiare pentru anul incheiat
la 31 decembrie 2018, conform SIRF

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Regulamentul cu privire
la Comitetul de Conducere a Băncii

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Regulamentul Adunarii Generale
a Actionarilor a S.A. "Banca de Finante si Comert"

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Regulamentul privind Consiliul
“Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul Comisiei de Cenzori a
"Bancii de Finante si Comert" S.A.
cu privire la situatiile financiare pentru anul 2017

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Tarifele pentru acordarea informaţiei
acţionarilor

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul Consiliului
"Băncii de Finanţe şi Comerţ" S.A. 2017

 
 • DESCARCA:
 • pdf
   
   
Materiale pentru adunarea generală a acţionarilor

Privind distribuirea
capitalului Băncii

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Aviz de convocare
a Adunării generale
ordinare anuale

 
 • DESCARCA:
 • pdf
   
Rezumatul activităţii