// Pentru afacerea ta / Proiecte speciale / Credite din resurse externe / IFAD (FIDA) III Refinanţare

Valoarea creditului

echivalent a 150 000 USD

Perioada

până la 5 ani
pomicultură/viticultură - 15 ani

Valuta

MDL, EUR, USD

Scopul

Dezvoltarea afacerilor agricole

 

IFAD (FIDA) III Refinanţare

Cine poate beneficia?

Orice entitate privată de orice formă de organizare juridică, care îşi desfăşoară activitate de profil agricol pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi.

Eşti elegibil dacă

 • investeşti în utilaj (nou sau de mîna a doua) pentru producerea sau furnizarea de servicii în agricultură;
 • investeşti în plantaţii multianuale (pomicultură şi viticultură);
 • achiziţionezi animale domestice pentru reproducere;
 • capital circulant aferent investiţiei (max.25% din suma sub-creditului pe termen de max.2 ani).
 Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • refinanţarea oricărei datorii existente; plata impozitelor, taxelor;
 • procurarea sau arenda pământului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea bunurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice;
 • procurarea pesticidelor;
 • jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri; reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase;
 • microbuze, transportul de pasageri.

Perioada de graţie

maxim 3 ani,  pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură - 5 ani.

Contribuţia proprie

minim 20% din suma totală a proiectului.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se determină de către Directoratul Liniei de Credit (semianual).
 

Sucursalele şi agenţiile Băncii AICI