Filiere du Vin Refinanţare

Cine poate beneficia?

Orice entitate privată de orice formă organizatorico-juridică, care îşi desfăşoară activitate în toate domeniile economiei naţionale pe teritoriul Republicii Moldova.

Suma maximă

  • până la 2 000 000 USD pentru investiţii (inclusiv până la 50% din suma creditului - capital circulant aferent investiţiei)
  • pînă la 600 000 USD  pentru capital circulant independent (min.60% din bunurile procurate trebuie să fie de origine locală)                        
Valuta: MDL, USD, EUR

Termenul creditului

  • până la 10 ani pentru investiţii
  • până la 3 ani pentru capital circulant independent

 Perioada de graţie

  • până la 3 ani pentru investiţii
  • până la 1 an pentru capital circulant independent

Scopul

Procurarea bunurilor noi sau de mâna a doua (în funcţie de proiect) la valoare netă, fără TVA:
- investiţii în activitatea agricolă şi prestarea serviciilor în agricultură;
- investiţii în plantaţii perene;
- investiţii în zootehnie;
- investiţii în activitatea de producere şi prestare a serviciilor;
- investiţii în activitatea de comerţ şi turism (inclusiv exinderea/renovarea clădirilor existente de producere/păstrare a obiectelor comerciale);
- completarea capitalului circulant independent sau ca parte a investiţiei (materii prime, îngrăşăminte, etc.).