Credit Auto

Eşti eligibil

Dacă eşti cetăţean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 20 de ani şi 65 ani la data scadenţei contractului de credit, cu istorie creditară pozitivă.
Cerinţe pentru sursele de venit:
  • loc de muncă stabil pe parcursul a ultimelor 4 luni
  • venituri oficiale confirmate, suficiente pentru onorarea plăţilor aferente creditului;
  • transferuri băneşti suficiente pentru onorarea plăţilor aferente creditului (cel puţin 6 transferuri în ultimele 12 luni). 

Suma creditului

Se limitează la costul automobilului.  În cadrul produsului este admisibilă o parte a creditului neacoperită cu gaj în limitele expunerii maxime fără gaj în Banca. Aport propriu – nu mai puţin de suma necesară pentru a acoperi diferenţa dintre suma solicitată şi sumei fără gaj posibilă.
Exemplu de calcul:
Suma solicitată – 500 000 lei, valoarea de gaj – 300 000 lei, soldul neacoperit – 200 000 lei, aport propriu nu este necesar.
Suma solicitată – 1 000 000 lei, valoarea de gaj – 500 000 lei, soldul neacoperit – 500 000 lei, depăşeşte suma maximă fără gaj în marime de 300 000 lei, deci aportul propriu trebuie să fie nu mai puţin de 200 000 lei.
* cu respectarea condiţiei de stagiu de munca oficial minim 12 luni pentru suma neacoperita cu gaj mai mult de 200 000 lei.

Termenul creditului    

Până la 36 luni

Cât te costă?

Rata dobânzii: 12% anual pentru suma neacoperită cu gaj
10% anual pentru suma acoperită total cu gaj
Comision de eliberare:
1% din suma valorificată a creditului.

Asigurarea

Condiţii obligatorii:
  • gajul asupra automobilului procurat la valoarea de gaj de 60% din valoarea de piaţă;
  • asigurare CASCO pentru termenul creditului;
  • în cazul lipsei aportului propriu – gajul suplimentar conform procedurilor interne.

  

Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373