FinComBank

Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 19.2831  - -
EUR 20.7399 - -
RUB 0.3427  - -
RON 4.5679 - -
UAH 0.7207  - -
GBP 24.6998 - -
[ 24.04.2017 ]

* Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia.


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 468 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Operaţiunile cu valori mobiliare de stat

Emiterea valorilor mobiliare de stat sub formă de înscrieri în conturi (în continuare VMS) se face de Ministerul Finanţelor a Republicii Moldova în conformitate cu legile Cu privire la datoria de stat şi garanţiile de stat şi Cu privire la Banca Naţională a Moldovei. Circulaţia VMS pe piaţa primară şi secundară este reglamentată de Instrucţiunea Băncii Naţionale a Moldovei Cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi" nr. 201 din 09.08.2007 şi Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei " Cu privire la sistemul de înscrieri în conturi a valorilor mobiliare nr. 9/08 din 02.02.1996.

Bonurile de trezorerie sunt VMS emise cu scont, adică la un preţ mai mic decît preţul nominal şi răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală, avînd termenul de circulaţie pînă la 1 an (termen scurt).

Obligaţiunile de stat sunt VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă (preţ mai mare decît valoarea nominală), pe termen mediu (1-5 ani inclusiv) şi lung (mai mult de 5 ani), cu o rată fixă sau flotantă a dobînzii, dobînda (cupoanele) fiind plătită periodic şi răscumpărate la valoarea nominală la scadenţă.

Valoarea nominală a unei VMS este de 100 lei.

Plasarea VMS pe piaţa primară se efectuază de către Ministerul Finanţelor sub formă de bonuri de trezorerie şi obligaţiuni de stat, prin intermediul licitaţiilor desfăşurate de către Banca Naţională, săptămînal în fiecare zi de marţi pentru bonurile de trezorerie şi lunar în ziua de miercuri pentru obligaţiunile de stat, conform graficului de desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a VMS.

În conformitate cu regulile de petrecere a licitaţiilor, numai băncile comerciale care au calitatea de dealeri primari, pot participa la licitiaţii în numele şi din cont propriu, precum şi din contul mijloacelor investitorilor, la cererea acestora. Volumul maxim al VMS care poate fi deţinut de către un investitor constituie 50% din volumul VMS cu acelaşi număr de identificare-cod ISIN, propuse spre vânzare pe piaţa primară sau aflate în circulaţie.

“FINCOMBANK”, fiind Diler Primar, prestează următoarele servicii clienţilor pe piaţa valorilor mobiliare de stat:

  • Procurarea VMS la licitaţii;
  • Procurarea/vânzarea VMS pe piaţa secundară;
  • Operaţiile creditare gajate de VMS;
  • Tranzacţiile REPO cu VMS;
  • Suportul informaţional şi consultativ.

În conformitate cu Legea nr.1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului Fiscal, veniturile aferente dobînzii la VMS nu sunt supuse impozitării până la 01 ianuarie 2015.

Informaţia suplimentară privind VMS o puteţi obţine la tel/fax: 22-00-80
e-mail: svm@fincombank.com

Tarifele Băncii pentru operaţiuni cu VMSDeveloped by WebArt Studio
Copyright 2015 FinComBank S.A.