FinComBank

Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 19.5300  - -
EUR 21.2204 - -
RUB 0.3438  - -
RON 4.6640 - -
UAH 0.7197  - -
GBP 24.5815 - -
[ 28.03.2017 ]

* Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia.


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 675 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Proiecte de salarizare

Banca de Finanţe si Comerţ organizează pentru intreprinderea Dumneavoastra procedura de înscriere si plata salariilor prin intermediul cardurilor bancare.
Înscrierea si plata salariilor cu ajutorul cardurilor bancare ofera intreprinderii Dumneavoastra următoarele servicii:

 • Punerea la dispoziţia salariaţilor utilizarea tipurilor de plati moderne;
 • Reducerea operaţiilor de casă contabile;
 • Evitarea rîndurilor în ridicarea salariului;
 • Transformarea intr-o procedură inutila a procesului de depunere a mijloacelor baneşti neridicate de salariaţii Dumneavoastră;
 • Diminuarea riscurilor de păstrare si transportare a mijloacelor banesti destinate pentru achitarea salariatilor;
 • Respectarea confidenţialităţii cu privire la datele despre salariu;
 • Contribuirea la creşterea prestigiului organizaţiei Dumneavoastră.

Pentru acordarea confortului suplimentar salariaţilor Dumneavoastră, noi suntem gata să analizăm necesitatea instalarii Bancomatului în oficiul întreprinderii Dumneavoastră. În Bancă de asemenea funcţionează taxe cu înlesniri la deschiderea cardurilor de salarizare în sistemul internaţional de plăţi.
În calitate de carduri de salarizare pentru colaboratorii Dumneavoastră pot fi deschise cardurile Cirrus / Maestro, VISA Electron, MasterCard Standard, VISA Classic, VISA Gold, MasterCard Gold.
La realizarea proiectelor de salarizare salariaţii întreprinderii Dumneavoastră un şir întreg de înlesniri. Salariaţii Dumneavoastră:

 • Salariatii Dumneavoastra vor avea posibilitatea de a primi mijloacele banesti in numerar in filialele si agenţiile Bancii, precum si posibilitatea de a face cumparaturi in magazine, achitarea conturilor de plata in restaurante si in alte puncte comerciale;
 • Primesc acces permanent către mijloacele sale aflate pe contul de card, prin intermediul bancomatelor care funcţionează 24/24 ore;
 • Au o posibilitate comodă de a achita serviciile comunale şi alte servicii prin intermediul Internet-site-ului www.fincompay.com, la fel şi de a urmări informaţia, 24/24, despre mişcarea mijloacelor din contul său de card;
 • Au o posibilitatea beneficierii de serviciul [Plati programate], de achitare a serviciilor comunale si altor servicii de catre banca din numele clientilor direct de la contul de card
 • Primesc un venit suplimentar prin calcul lunar al dobînzii la soldul contului de card.

În afară de aceasta, la semnarea contractului – fidejusiune triplu între Bancă, angajator şi salariat, cel din urmă primeşte dreptul la întocmirea unei linii de credit în mărime de 40% din salariul de funcţie. În acest caz salariatul poate cu ajutorul cardului său să procure mărfuri şi servicii în credit, la fel şi să primească avans de casă în bancomate şi alte puncte de eliberare a numerarului a Băncii.
Dacă salariatul Dumneavoastră are deschis un cont de depozit la Banca noastră, mărimea liniei de credit poate să fie mărită pînă la 70% din suma depozitului.

COMISIOANE PENTRU DESCHIDEREA ŞI DESERVIREA CARDURILOR BANCARE INTERNAŢIONALE EMISE DE CĂTRE FINCOMBANK S.A. ÎN CADRUL PROIECTELOR DE SALARIZARE  în vigoare din 30.03.2015

COMISIOANE PENTRU DESCHIDEREA ŞI DESERVIREA CARDURILOR BANCARE INTERNAŢIONALE EMISE DE CĂTRE FINCOMBANK S.A. ÎN CADRUL PROIECTELOR DE SALARIZARE  în vigoare din 12.04.2015

Notă:

 1. Cardurile bancare se deschid în trei valute (lei moldoveneşti, dolari SUA şi EURO).
 2. Convertirea valutei operaţiunii în valuta contului se realizează conform mecanismului indicat în Regulile de utilizare a cardurilor internaţionale FinComBank. Convertirea valutei operaţiunii in valuta contului la momentul executării operaţiunii autorizate se efectuează prin intermediul multiplicatorului valutar. La efectuarea operaţiunii financiare multiplicatorul valutar nu se utilizează.
 3. Convertirea comisionului în valuta contului se efectuează conform cursului BNM la ziua reţinerii comisionului.
 4. Comisioanele sunt reţinute în EURO indiferent de valuta contului.
 5. Alimentarea conturilor cu numerar sau prin virament din conturile deschise în cadrul filialelor sau agenţiilor Băncii se efectuează în orice valută. Convertirea mijloacelor în valuta conturilor se efectuează la cursul comercial al zilei,  stabilit pentru operaţiunile cu carduri.
 6. Transferarea mijloacelor de la cont la alt cont curent, deschis în cadrul Băncii sau la conturile din alte bănci are loc în baza cererii scrise a clientului, cu reţinerea comisionului conform Tarifelor Băncii.
 7. Comisionul pentru cercetarea cazurilor transferului de peste hotare cu date bancare incomplete (în datele mesajului SWIFT nu sînt indicate FNP şi numărul de card al clientului), se reţine la momentul transferului mijloacelor în contul de card al clientului.
 8. Depunea minimă iniţială în cont are loc la momentul completării cererii pentru deschiderea contului de card. Suma depunerii iniţiale poate fi mai mare decât cea indicată în Tarife însă nu mai mică.
 9. Rata dobinzii anuale  pentru overdraft nesancţionat se calculează de la suma datoriei zilnice.
 10. Pentru a obţine extrasul din cont la adresa electronică este necesar de completat o cerere în acest sens la filialele Băncii.
 11. Plasarea cardului în stop-list la nivelul sistemei de plăţi are loc în baza cererii scrise a clientului şi în termenele stabilite de regulile sistemelor de plăţi. Comisionul pentru blocarea cardului la nivelul sistemei de plăţi se reţine în baza documentelor primite de la sistemele de plăţi ce confirmă blocarea cardului.
 12. Cardurile VISA Electron şi Cirrus/Maestro sînt blocate doar la nivelul centrului de procesare.
 13. Comisionul pentru prezentarea copiei documentului care confirmă efectuarea operaţiunii se reţine după primirea documentului de la sistema de plăţi.
 14. Comisionul pentru cercetarea litigiilor se reţine după  finisarea investigaţiei, indiferent de rezultatele acesteia. Comisionul nu se reţine în caz că operaţiunea n-a fost finisată cu succes din vina Băncii sau a dificultăţilor tehnice ale bancomatelor/terminalelor.
 15. Comisionul pentru capturarea cardului peste hotarele ţării se reţine după primirea de la sistema de plăţi a documentului pentru reţinerea acestui comision.
 16. Cardul este proprietatea Băncii şi în orice moment poate fi blocat sau retras la cererea Băncii. La expirarea termenului de valabilitate a cardului sau la cererea Băncii cardul trebuie returnat Băncii. Pentru neîndeplinirea condiţiilor date, Banca este în drept să aplice penalităţi.
 17. Deschiderea şi deservirea cardurilor suplimentare la cardurile deschise în cardul proiectelor de salarizare se efectuiază în baza tarifelor de bază.
 18. Accesul la operaţiunile prin Internet, pentru cardurile Visa Electron/Maestro, emise in cadrul proiectelor de salarizare, se oferă după depunerea unei cereri scrise de către client la bancă.
 19. Perfectarea cardurilor în regim de urgenţă este efectuată pe parcursul a 8 ore lucrătoare şi eliberarea lor este posibilă doar în oficul central al băncii.
 20. Tarifele pentru cardurile emise în cadrul proiectelor de salarizare se aplică doar pentru cardurile la care are loc transferul de salariu în cadrul proiectelor salariale cu FinComBank SA. Pentru cardurile emise în cadrul proiectelor de salarizare, dar la care mai mult de 6 luni consecutiv nu s-a efectuat transfer de salariu în cadrul proiectelor respective vor fi în continuare aplicate Tarifele standarde de deservire a cardurilor bancare emise de FinComBank S.A.
 21. Limite la extragerea numerarului în bancomatele băncilor peste hotare.

  Suma maximă de extragere a numerarului în bancomatele băncilor peste hotare este:

  1. Pentru cardurile Visa Electron/Cirrus Maestro emise în cadrul proiectelor salariale  220 euro/zi, maxim o singură operaţiune/zi.

  2. Pentru toate cardurile Visa Gold/MasterCard Gold - 2000 euro/zi, maxim 3 operaţiuni/zi.

  3. Pentru celelalte carduri - 1000 euro/zi, maxim 3 operaţiuni/zi.

  Pentru obtinerea informatiei suplimentare referitor la cardurile bancare, Vă puteţi adresa la tel: 26 99 88
  sau e-mail: card@fincombank.com
  .
Developed by WebArt Studio
Copyright 2015 FinComBank S.A.