FinComBank

Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 19.5300  - -
EUR 21.2204 - -
RUB 0.3438  - -
RON 4.6640 - -
UAH 0.7197  - -
GBP 24.5815 - -
[ 28.03.2017 ]

* Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia.


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 249 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Informaţie pentru acţionari

 

 

 

 

 

În atenţia acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

 

         Organul executiv „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. Vă aduce la cunoştinţă faptul că Consiliul Băncii pe data de 9 martie 2016 a adoptat decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale, cu prezenţa acţionarilor, „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA pentru data de 22 aprilie 2016, ora 15.00, pe adresa: mun.Chişinău, str.Puşkin, 26, Oficiul Central al Băncii, sala de şedinţe nr.301,

cu următoarea Ordinea de zi:

            1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2015:

·           Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

·           Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

·           Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A

2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2015.

3. Cu privire la achiziţionarea de către Bancă a acţiunilor proprii, aflate în circulaţie, în acţiuni de tezaur.

4. Cu privire la încheierea contractului intre Banca si societatea pe audit «Deloitte & Touche» SRL pentru efectuarea auditului în anul 2016 şi aprobarea costul de lucru pentru serviciile prestate.

            5. Cu privire la încheierea contractului intre Banca si societatea pe audit „Grant Thornton Audit” SRL pentru îndeplinirea împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a băncii pe anul 2016 şi aprobarea cuantumului retribuţiei muncii.

6. Cu privire la stabilirea cuantumului retributiei muncii si remunerarii membrilor Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

            7. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul “Banca de Finanţe şi Comerţ” SA.  

            8. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.

 

La adunarea generală anuală a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii încluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 10 martie 2016.

Înregistrarea participanţilor Adunării generale se va efectua pe data de 22 aprilie 2016 de la 14-00 pînă la 14-50.

Penrtru participarea la adunarea generală acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor - şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele privind ordinea de zi a Adunării generale la Oficiul Central al Băncii, biroul 316 (mun. hişinău, str. Puşkin), începînd cu 11 aprilie 2016  (în zilele de lucru)  între orele 10.00 şi 17.00.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefoanele: (022) 269 940; (022) 212 076.

           

 

Organul executiv al Băncii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2015 FinComBank S.A.