FinComBank

Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 19.2831  - -
EUR 20.7399 - -
RUB 0.3427  - -
RON 4.5679 - -
UAH 0.7207  - -
GBP 24.6998 - -
[ 24.04.2017 ]

* Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia.


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 12711 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Noutăţi


21.03.2017

Anunţ

Organul executiv „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. Vă aduce la cunoştinţă faptul că Consiliul Băncii pe data de 7 martie 2017 a adoptat decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale, cu prezenţa acţionarilor, „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA pentru data de 21 aprilie 2017, ora 15.00, pe adresa: mun.Chişinău, str.Puşkin, 26, Oficiul Central al Băncii, sala de şedinţe nr.301,

cu următoarea Ordinea de zi:

            1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2016:

·           Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

·           Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

·           Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2016.

3. Cu privire la acțiunile de tezaur a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

4. Cu privire la încheierea contractului intre Banca si societatea de audit „Grant Thornton Audit” SRL pentru îndeplinirea împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a băncii pe anul 2017 şi aprobarea cuantumului retribuţiei muncii.

5. Cu privire la confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului în perioada anului 2017 şi aprobarea cuantumului retribuţiei muncii.

6. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

7. Cu privire la alegerea noii componențe al Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

8. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii si remunerării membrilor Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

            9. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.

 

La adunarea generală anuală a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii încluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 10 martie 2017.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală se va efectua pe data de 21 aprilie 2017 începînd cu 14-00 pînă la 14-50.

Pentru participarea la adunarea generală acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor – suplimenar şi documentul care confirmă dreptul de participare la adunarea generală (procura, perfectată în modul stabilit de legislaţie, sau extrasul din Registrul de Stat al pesoanelor juridice).

Acţionarii pot face cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi a Adunării generale la Oficiul Central al Băncii, biroul 316 (mun. hişinău, str. Puşkin), începînd cu 10 aprilie 2017  (în zilele de lucru)  între orele 10.00 şi 17.00.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon: (022) 269 940; (022) 212 076.

           

 

Organul executiv al ”FinComBank” SA

 


>> Toate >>

Copyright 2015 FinComBank S.A.