FinComBank

Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 19.3379  - -
EUR 21.0378 - -
RUB 0.3451  - -
RON 4.6485 - -
UAH 0.7262  - -
GBP 24.7865 - -
[ 26.04.2017 ]

* Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia.


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 4694 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Raport privind expunerea la riscul ratei dobinzii

Untitled Document
trimestrul I anului 2005

Codul grupei de scadenta Grupele de scadenta Active sensibile la rata dobanzii Obligatiuni sensibile la rata dobanzii Diferenta neta (1-2) Diferenta acumulativa Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii Diferenta neta (5-6) Diferenta acumulativa
A   1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pâna la 1 lună 66 471 007 64 792 321 1 678 686 1 678 686 0 3 884 691 -3 884 691 3 884 691
2 De la 1 lună până la 2 luni 23 463 947 17 421 169 6 042 778 7 721 464 0 1 123 692 -1 123 692 -5 008 383
3 De la 2 luni până la 3 luni 27 563 941 47 196 689 -19 632 748 -11 911 284 0 483 344 -483 344 -5 491 727
4 De la 3 luni până la 6 luni 83 993 544 81 794 264 2 199 280 - 9 712 004 0 359 835 -359 835 -5 851 562
5 De la 6 luni până la 9 luni 91 210 285 61 765 004 29 445 281 19 733 277 0 5 006 075 -5 006 075 -10 857 637
6 De la 9 luni până la 1 an 42 905 064 50 006 944 - 7 101 880 12 631 397 0 3 259 085 -3 259 085 -14 116 722
7 De la 1 an până la 5 ani 142 763 099 47 829 302 94 906 797 107 538 194 0 19 006 353 -19 006 353 -33 123 075
8 Peste 5 ani 4 227 000 7 842 632 -3 615 632 103 922 562 0 6 500 -6 500 -33 129 575
9 Total 482 570 887 378 648 325 103 922 562 X 0 33 129 575 -33 129 575 X


Raport privind expunerea la riscul ratei dobinzii / 1 trimestru 2005 >


Copyright 2015 FinComBank S.A.