FinComBank

Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 19.2831  - -
EUR 20.7399 - -
RUB 0.3427  - -
RON 4.5679 - -
UAH 0.7207  - -
GBP 24.6998 - -
[ 24.04.2017 ]

* Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia.


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 301 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Deschiderea conturilor de decontari

REGULILE PRIVIND DESERVIREA CONTURILOR CURENTE

CONTRACT-CADRU

Banca de Finanţe şi Comerţ operativ (la prezentarea tuturor documentelor necesare) deschide clienţilor săi conturi de depozit provizorii şi curente.
Fiecare persoană juridică poate să deschidă mai multe conturi în lei moldoveneşti şi / sau în valută străină în orice bancă din Republica Moldova cu acordul ei independent de amplasarea administrativ teritorială în conformitate cu cadrul legislativ.

Pentru alcătuirea şi deschiderea conturilor curente, persoanele juridice trebuie să prezinte Băncii următoarele documente:

 • Cerere de deschidere a contului (conform modelului stabilit). Cererea de deschidere a contului este semnată de persoanele, care în conformitate cu legislaţia în vigoare şi actele de constituire sunt autorizate de a gestiona conturile şi de a semna documentele de casierie şi decontare;
 • Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, care se autentifică notarial sau de persoana împuternicită din partea băncii;
 • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de CÎS a Ministerului dezvoltării informaţionale sau alte documente, care confirmă înregistrarea de stat de către alte organe stat, conform legislaţiei în vigoare (este autentificată de Bancă prin colaţionarea cu originalul);
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice/antreprenorilor individuali, eliberat de CÎS sau de structurile sale teritoriale;
 • Copia certificatului de atribuire a codului fiscal (când el se atribuie aparte);
 • Copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului (este autentificată de bancă prin colaţionarea cu originalul);
 • Documentul sau copia acestuia (autentificată notarial) care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către o persoană împuternicită);
 • Alte documente la cererea Băncii.

Documentele necesare pentru deschiderea contului sunt prezentate la bancă de către una din persoanele, autorizate cu drept de semnătură, care vor fi indicate în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei sau de către altă persoană împuternicită.

Persoanele în cauză prezintă documentele care confirmă identitatea şi împuternicirile acestora acestora pentru deschiderea contului la bancă (în original sau autentificate notarial).

În cazul primei autentificări a fişei cu specimenele semnăturilor nemijlocit la Bancă, prezenţa persoanelor indicate în fişă este obligatorie.

Cum se deschide un cont pentru filiala sau reprezentanţa persoanei juridice?

În afară de documentele enumerate mai sus, proprietarul contului prezintă demersul întreprinderii privind deschiderea contului curent filialei sau agenţiei, în care se indică lista operaţiunilor autorizate spre efectuare, precum şi sediul subdiviziunii în cauză.

De ce este nevoie pentru deschiderea contului curent unei persoane juridice-nerezidente?

În afară de documentele enumerate mai sus se mai prezintă: a) copia documentului, ce confirmă statutul său legal în Republica Moldova şi/sau copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat în ţara de provenienţă; b) copia documentului de constituire (regulament, statut, etc.)

Care sunt procedurile premergătoare deschiderii contului?

Documentele de provenienţă străină urmează să treacă procedura de legalizare şi traducere (în caz de necesitate).

Care sunt particularităţile deschiderii contului curent pentru antreprenorii individuali şi persoanele fizice, care practică alt gen de activitate?strong>

Se prezintă documentele enumerate mai sus pentru persoanele juridice. În cazuri aparte, se prezintă documentul care confirmă dreptul de a executa activitatea.

Ce documente se prezintă băncii pentru deschiderea contului de acumulare a mijloacelor în capitalul social?

Se prezintă următoarele documente:

 • Cerere de deschidere a contului (conform modelului stabilit);
 • Certificatul constatator eliberat de CÎS (*);
 • Copia deciziei privind emisiunea valorilor mobiliare la înfiinţarea S.A.;
 • Copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
 • Copia hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi a certificatului privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
 • Copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
 • Extrasul di Registrul de Stat eliberat de către CÎS
 • Copia documentului, care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către o persoană împuternicită).

Documentele marcate prin (*), sunt prezentate doar la formarea iniţială a capitalului social.p>

Pentru informaţii referitoare la deschiderea conturilor curente, rugăm să vă adresaţi la contabilul -şef din filiala FinComBank aleasă de Dvs.

 

 

 

Developed by WebArt Studio
Copyright 2015 FinComBank S.A.