FinComBank

Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 19.5300  - -
EUR 21.2204 - -
RUB 0.3438  - -
RON 4.6640 - -
UAH 0.7197  - -
GBP 24.5815 - -
[ 28.03.2017 ]

* Cursurile valutare afişate sunt valabile pentru filiala "Centru". În alte subdiviziuni ale Băncii cursurile valutare pot varia.


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 1156 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Creditarea

Principiile de creditare

Politica de creditare a SA „Banca de Finanţe si Comerţ” se bazează pe strategia sa de dezvoltare, aprobata de Consiliul Băncii si coordonată la cerinţele sociale de baza a activităţii bancare.

Scopul politicii de creditare a “FinComBank” S.A. este satisfacerea cerinţelor de creditare a Clientelei actuale si potenţiale.

“FinComBank” S.A. propune împrumuturi pentru următoarele tipuri de credite în dependenţă de scop şi termen:

 

Credite pe termen scurt şi mediu:

 

 • Suplinirea capitalului circulant sub forma creditelor ordinare şi liniilor de credit cu termenul de până la 2 ani.

 • Suplinirea capitalului circulant sub forma creditelor sezoniere cu termenul de până la 1 an întreprinderilor la care nu corespunde perioada de efectuare a cheltuielilor cu perioada primirii veniturilor ( de exemplu, întreprinderile ce practică activitate de agricultură).

 • Finanţarea tranzacţiilor singulare (cheltuieli, legate de realizarea unui contract specific)

Credite pe termen mediu şi lung business -  proiecte investiţionale:

 

 • Procurarea maşinilor şi utilajelor.
 • Finanţarea construcţiilor şi reconstrucţiei imobilului.
 • Finanţarea investiţiilor capitale în agricultură.

 

FinComBank” S.A. oferă credite atât din resursele proprii, cât şi din resursele organizaţiilor internaţionale de finanţare, în cadrul cooperării cu OPIC, RISP, KfW Sudzucker, PNAET, PASET.   

 

Documentele necesare pentru obţinerea creditului:

 

  1. Cerere în forma stabilită de Banca;

  1. Documente juridice, în baza cărora întreprinderea îşi desfăşoară activitatea sa şi ia decizii de obţinere a creditului.

  1.  Rapoartele financiare.

  1. Business-planul (la necesitate).

  1. Documente, ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse în gaj.

  1. Alte documente după necesitate.

 

Decizia despre acordarea creditului este luată de către Bancă în cel mai scurt timp, după înaintarea de către client a pachetului complet de documente.

 

În corespundere cu Politica Tarifelor Băncii, mărimea dobânzii se stabileşte individual pentru fiecare client separat, în dependenţă de gradul de risc a tranzacţiei de credit, istoriei de credit a clientului şi altor factori.

 

Ratele de baza a dobânzii pentru creditele acordate persoanelor juridice

 

In conformitate cu Politica Procentuala a Băncii si ţinând cont de situaţia actuala pe piaţa financiara a RM, au fost stabilite următoarele rate a dobânzii pentru creditele acordate persoanelor juridice:

 • pentru creditele in lei – 17% +/-2 anual;
 • pentru creditele in valuta străina –12% +/-1 anual.

 

Ţinînd cont de regulile echităţii, de rata de bază a Băncii Naţionale, de rata inflaţiei şi evoluţia pieţei de creditare, Banca este în drept de a modifica în mod unilateral mărimea dobînzii, înştiinţînd în scris Clientul cu cel puţin 10 zile înainte de modificare.
În cazul în care după 10 zile de la data expedierii de Bancă a notificării Clientul nu intră în procesul de negocieri, începînd cu a unsprezecea zi de la data notificării, la calcularea dobînzii se va aplica rata dobînzii în mărimea stabilită de Bancă în notificarea expediată Clientului. Dobînda în mărimea modificată se va aplica la soldul datoriei pe credit la data modificării.
Clientul poate, în orice moment, să anunţe rezilierea contractului de credit, ce prevede plata unei dobânzi fluctuante, cu condiţia notificării Băncii în termen de 7 zile de la primirea notificării despre modificarea ratei dobânzii.

 

Întrebările cu privire la creditare le puteţi adresa în toate filialele băncii, precum şi la numărul de telefon: 269 888

 

   

 

 

 

Developed by WebArt Studio
Copyright 2015 FinComBank S.A.